Опубліковувач Опубліковувач

Семантика українського рушника

Семантика української вишивки


Одиниця виражається найчастіше в центральному мотиві, чи сюжеті до яких належить „Дерево життя", восьмикутна зоря, чи восьмипільний мотив. Символіка їх зводиться до зображення Єдиного творця, одиниця - це сонце, центр, який зв'язує все воєдино. Одиниця є основою всього життя, всіх чисел.
Двійка позначає світ полярних норм, дуальність, у східній традиції - інь і янь. У геометричних орнаментах основу найчастіше складає падуцей - подвійна спіраль, одна нитка якої символізує еволюцію (прогрес), а друга - інволюцію (регрес). Сюди ж належить двобічна симетрія Дерева, пара птахів обабіч нього, парні мотиви і симетрія у вишиванках взагалі.
Трійка на особливому місці і належить до ряду священних чисел - З, 7, 12, 60. З - це символ троїстості природи Універсаму (Небо, Земля, Людина). Трійця - три суті.
Четвірка, Священна Тетрада найчастіше постає в геометричних мотивах квадрата, ромба, перехрещеного ромба.
Священна Тетрада - це чотири формотворчі стихії - Вогонь, Повітря, Земля і Вода. Все живе, що можемо бачити на фізичному плані, а результат їхньої роботи, матеріалізація ідеї Творця. Тому більшість геометричних узорів складається з чотирикутників, оскільки вони відображають матрицю творення, втілення ідеї на матеріальному рівні (плані).
П'ятірка - це число Людини, як в окультній традиції Сходу, так і Заходу. Пряма пентаграма символізує Дух (вершина п'ятипроменевої зірки) і його владу над чотирма стихіями. Композиція із 5 ромбів має назву „геральдичний вузол".
Шість , як подвоєння трійки символізує втілення Божого Плану на Землі. Взаємопроникнення двох трикутників і утворення в результаті цього шестикутної зірки, також виражає цю ідею в геометричних узорах. Це символ єднання Макрокосм оса - Бога і Мікрокосмоса людини. Трикутник, спрямований вершиною донизу, символізує собою Божественний Дух, що сходить на Землю та Людину. Трикутник вершиною Догори - це символ Людини, що прагне до неба, до духовної та фізичної досконалості.
Сім - число, що повсюди зустрічається в природі і належить до ряду Священних чисел. Усі світі видимі і невідомі проявляють себе як семирічні . Сім кольорів. Сім наб, сім основних духовних центр - чакр у людини.
Вісімка, як і шістка, символізує проникнення двох світів - духовного і матеріального. У геометричних мамонтах проявляються, як
восьмикутна зірка, або „рожа" „Вісімка" символізує космічну гармонію, рівновагу всіх речей.
Дев'ять - число повної досконалості, в ньому містяться всі числа від 1 до 9. Це число посвячення в таємниці життя, смерті і переродження. Це число високої розумової і духовної активності.
Десять - це Божественна повнота, воно означає повний шлях життя. Знак десятки складений з одиниці, що означає Буття, та з нуля, що виражає Небуття, тобто воно містить у собі Дух та Матерію.
Дванадцять - це дгажина, одне у Священних чисел, досконале число, символ закінченості. Це 12 космічних законів буття, 12 знаків Зодіаку, 12 місяців у році, 12 годин дня і ночі, 12 апостолів та ін.
Виноград - Завдяки був символом родючості, плодючості, нескінченності (вічності), пізніше став символом християнства. Ікона „Ісус Христос - виноград" і слова Христа зі святого письма „Я є лоза виноградна". Виноград єдина з усіх рослин, яка найбільше вбирає сонячної енергії і зберігає її в ягодах тривалий час. (дивитись рушники з цим символом)
Дуб - Символ довголіття, еталон міцного здоров'я, чоловічої краси. В українців дуб ототожнюється з деревом життя. Вишиваючи листочки дуба, ми тим самим налагоджуємо невидимі зв'язки нас з цією рослиною.
ЛІЛЕСЯ (КРИН) духовного життя, його є символом чистоти, досконалості.
Восьмикутна зірка („повна рожа") - Цей символ означає Бога, Сонце, Зірку, Рік. Челядницька зоря. 8-кутну зорю ще називають Зіркою Матері. В іконографії образів Богородиці над чолом і на плащі мафорії найчастіше зображуються 8-кутні зорі. Ікона „Неопалима купина" - зображення богородиці у двох чотирикутниках.
Восьмипроменева зірка утворюється накладанням прямого хреста (символ чоловічого начала, Сонця) і косого хреста (символ жіночого начала, Місяця). Поєднання цих начал дає всьому життя. Зірка це є символ самої природи.
Ромб - символ священної тетради - один із символів Матерії у динаміці. (дивитись рушники з цим символом)
Квадрат - матерія статична. В духовній іпостасі ромб - „душа в ойрасі". В народній термінології квадрат і ромб у більшості культів зображують Землю, а тому здавна вважаються знаками благополуччя, матеріального багатства, достатку.