Рушник Національної Єдності України Рушник Національної Єдності України

Опубліковувач Опубліковувач

«Повернутися

Концепція РНЄ

КОНЦЕПЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ АКЦІЇ
 

МЕТА АКЦІЇ: проведення протягом травня-серпня 2007 року Всеукраїнської культурно-мистецької, суспільно-політичної акції "Рушник національної єдності" з метою виховання у суспільстві почуття гордості за свій народ і свою державу, формування атмосфери суспільної злагоди, глибокого розуміння необхідності послідовної співпраці всіх гілок влади, конструктивного діалогу всіх політичних сил держави, розбудови незалежної України, зміцнення її економічної могутності та культурного розвитку, підвищення народного добробуту і утвердження міжнародного авторитету, сприяння відродженню народних традицій і ремесел.

діаспори з ближнього і дальнього зарубіжжя. При всій складності процесу вишивки Рушника кількома сотнями майстрів різних стилів і мистецьких традицій він має являти собою завершений твір народного прикладного мистецтва, гідний для експонування в най престижніших музеях і виставкових залах.
Орієнтовний розмір сувою полотна, з якого вишивається Рушник- 1м. х 8м. Загальна площа вишивки - до 6-х м2. Обов'язковий елемент Рушника - Національний Герб України вишитий в центрі золотом. Пропозиції стосовно варіантів орнаментів, фрагментів та конкретних деталей вишивки вносяться представниками областей, Автономної Республіки Крим та міст Києва і Севастополя за погодженням з Художньою радою Акції.
Починатися Акція має освятою сувою білого полотна у Володимирському соборі. Перший фрагмент вишивки декоративних орнаментів виконується на острові Хортиця, завершальний - в місті Києві.
Графік участі в Акції представників областей та міста Севастополя затверджується за погодженням із зацікавленими сторонами за два тижні до початку Акції.

МІСЦЯМИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ повинні стати театри, палаци культури, музеї, будинки народної творчості, учбові заклади, телекомпанії, виставкові зали, місця проведення масових культурно-мистецьких заходів на вулицях і майданах. Процес вишивки має відбуватися в таких місцях, де б вишивальницям були забезпечені умови для роботи, а над процесом вишивання могли б спостерігати представники засобів масової інформації, організатори Акції, всі бажаючі, використовуючи відповідні технічні засоби. Місця вишивки в кожному місті (селі) мають стати на 2-3 дні майданом активних дискусій про шляхи розвитку українського суспільства, виховання патріотизму, національної гордості, формування суспільної злагоди і загальнодержавної єдності, відродження народного прикладного мистецтва. Цьому має посприяти підтримка Акції народними депутатами, керівниками областей, міст і районів, представниками ділових кіл, політичних партій, громадських організацій.
Початок кожного етапу Акції в областях (містах) та передача Рушника представникам іншої області (міста) відбувається в урочистій обстановці з залученням широких кіл громадськості, майстрів декоративно прикладного мистецтва, самодіяльних етнографічних колективів, провідних майстрів сцени вчених-етнографів та мистецтвознавців, студентів учбових закладів культури.
Час проведення Акції бажано використати (або приурочити) для організації місцевих культурологічних заходів, виставок народних ремесел, декоративно-прикладного мистецтва, вшанування народних майстрів та представників ділових кіл, які надають підтримку в проведенні культурологічних акцій.

ПРОХОДЖЕННЯ ВСІХ ЕТАПІВ АКЦІЇ широко висвітлюється вітчизняними та зарубіжними загальнодержавними та місцевими засобами масової інформації. За підсумками Акції

 • створюється документальний фільм "Рушник національної єдності" (Хр.ЗО
  хв.) для показу на каналах супутникового телебачення на 80-т країн Європи і Азії, в
  глобальній мережі ІНТЕРНЕТ та на телеканалі "Культура";
 • створюються 27 відеофільмів про хід Акції в областях України, містах
  Києві та Севастополі
  для показу на місцевих та загальнонаціональних телеканалах;
 • видається колективний збірник кращих газетно-журнальних публікацій
  вітчизняних та зарубіжних періодичних видань про хід Акції "Кольори нашого життя";
 • видається повно-кольоровий фотоальбом "Рушник національної єдності" з
  розповідями про хід Акції в конкретних регіонах, бесідами з народними майстрами,роздумами про проблеми нашого сьогодення відомих політиків, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників ділових кіл.
 • Обов'язковими елементами цього альбому мають бути: фото фрагменту вишивки, виконане представниками певного регіону, фоторепортаж про основні етапи вишивки, колективне фото всіх учасників вишивки даного регіону.фото окремих майстрів вишивки з їхніми роздумами про місце народного декоративно-прикладного мистецтва у формуванні духовного світу людської особистості; фото керівників органів державної влади і місцевого самоврядування, політиків і бізнесменів з їхніми коментарями до Акції стосовно формування у суспільстві атмосфери загальнонаціональної єдності; - кращі народні майстри, найбільш активні організатори та спонсори Акції нагороджуються Золотими, Срібними і Бронзовими медалями "ВСЕУКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА АКЦІЯ "РУШНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ", представляються до нагород та відзнак Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та туризму України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших зацікавлених міністерств і відомств. Всім учасникам Акції вручається повно-кольоровий фотоальбом "Рушник національної єдності" та колективний збірник кращих газетно-журнальних публікацій вітчизняних та зарубіжних періодичних видань про хід Акції "Кольори нашого життя";

 

ЗАВЕРШАЛЬНИМ ЕТАПОМ АКЦІЇ має бути врочиста церемонія передачі Рушника Верховній Раді України для проведення громадсько-політичної акції спрямованої на прийняття лідерами всіх парламентських фракцій документу у якому проголошуватимуться принципи їх подальшої співпраці. На цю церемонію запрошуються учасники Акції з усіх регіонів України, міст Києва і Севастополя. У переддень най величнішого для нашого народу дня - Дня Незалежності України , представники провідних політичних сил мають стати під "Рушник національної єдності", аби запевнити всю країну у своїй готовності і своїх щирих прагненнях до конструктивної і злагодженої роботи у всіх сферах людської діяльності заради суспільної злагоди та громадсько-політичної єдності, в ім"я економічного і культурного розквіту нашої Вітчизни.
У подальшому можлива також передача Рушника Національному музею Тараса Шевченка для його експонування.